Arkiv för oktober, 2013

Hamnen nu förberedd för vintern

I lördags den 19 okt fullgjordes stängningen av hamnen. Det var samtidigt den sista arbetsdagen för året, den fjärde. Det pågår dock verksamhet i hamnen fortfarande. En del båtar är fortfarande inte täckta och klubbstugan används för möten m.m. Det

Läs mer…

Välkommen till sista arbetsdagen för året

Nu på lördag den 19  oktober kl 9:00 samlas vi för att göra vinter i hamnen. Den som ännu inte deltagit på någon arbetsdag under året har nu sista chansen.  Det är några som har haft sin båt på vinterplats

Läs mer…

Arbetsdag nr 3 är avverkad

Den tredje arbetsdagen av fyra har nu avverkats. Den 21 september hade samlats  ett 30-tal medlemmar i hamnen för att med eget arbete göra en insats för klubben. Det blev också mycket utfört. Reparation av skador på bryggor och byggnader,

Läs mer…