Karta över Hillevik 1910

Byggnader som fortfarande finns kvar är:
1.
1. Herrgården
2. Annexet
4. Sågen
8. Labbit
10.Ladorna
11.Kvarnen
12.???
a. Fyrbo
b. Torp, upprustat bostadshus
c. Torp, fritidshus
d. Garage, förråd, ägs av Hilleviks Samfällighetsförening
e. Torp, används som fritidshus
f. Torp, numera utbyggt bostadshus
g. Torp, numera bostadshus
h. f.d. tvättstuga, numera upprustat enfamiljshus
i. f.d. hyreshus, numera upprustat enfamiljshus
j. hyreshus, numera rustat
k. länga med många dörrar, f.d. förråd
l. länga med många dörrar, f.d. förråd
m. länga med många dörrar, f.d. förråd, numera tvättstuga, allrum, ateljé m.m.
De båda husen i övre vänster kant är skolhus. Det södra huset numera priovatägt och det norra tillhör Hilleviks Samfällighetsförening