masugnen från sjösidan_25

I vänster kant syns de två lador som fortfarande finns kvar och används av Hille Båtklubb.
I högerkanten syns en vit byggnad. Tidigare benämnd, Fyrbo, emedan den innehöll 4 lägenheter. Idag är fastigheten uppdelad i två separata fastigheter, ett parhus.