Gränser för HBK hamnområde

Hamnområde enligt benefikt nyttjandeavtal med Gävle kommun. På kartan finns inte HBK klubbstuga med. Ej heller byggnaden med toaletter och dusch samt det åttahörniga, delvis inglasade grillhuset.
Fastigheten Hillevik 1:10 har tillhört Stora Kopparberg, sedemera Bergvik Skog AB men är numera privatägd. Ägaren hyr även ut några båtplatser i Lillviken. Nybyggnad från 2012, klassad som klubbstuga, finns på 1:10. Den gamla mindre stugan på samma plats, är riven. Det gamla båthuset och ett litet redskapsskjul, som disponerats av folket på Huggsudden, finns kvar.