Våran vals_medtext

Tillägnades Hille Båtklubb av Lennart Jonsson från Strömsbro. Lennart finns dock inte längre i livet.