HBK avfallsplan

 

AVFALLSPLAN FÖR HILLE BÅTKLUBB

 1.  Avfallsplanen gäller för verksamheter i samband med båtliv inom Hille   Båtklubb
 2.  Planen omfattar den del av fastigheten Hillevik 1:8  som enligt avtal med Gävle  kommun, disponeras av Hille Båtklubb enligt situationsplan. Se anslagstavla vid klubbstugan.
 3.  Föreningen har sommarvatten enligt avtal med Hilleviks Samfällighetsförening. Klubbstugan har diskbänk med varmt och kallt vatten. Tillbyggnaden med kontor och två WC-utrymmen har  även varmt och kallt vatten indraget. Ett WC-utrymme är handikappanpassat och har dusch.Avloppet  från klubbstugan och toaletterna är anslutna till trekammarbrunn med infiltration. Trekammarbrunnen anlades år 2006. Den slamsugs en gång per år.Inom området finns också ett torrdass, med engångs latrintunna på 40 liter. Den fungerar som reservtoa.
 4.  Klubben disponerar 2 st soptunnor, vardera på 400 liter, för hushållsavfall förbehålls klubbens medlemmar i samband med båtliv. De töms endast under sommarsäsong.
 5.  Allt miljöfarligt avfall såsom färgrester, oljor, bensin och andra kemikalier, hanteras på eget ansvar inom området. Klubbens medlemmar får själva borttransportera och deponera sitt               miljöavfall på någon miljöstation.
 6.   Glas, papper, mjuka och hårda plaster som kan sorteras för återvinning, hanteras individuellt och lämnas till närmaste sorteringsstation.
 7.  Grovsopor hanteras individuellt och lämnas till kommunens återvinningscentral på Sörby Urfjäll i Gävle.
 8.  Klubben har ansvar för uppsamling av gemensamma grovsopor (ej medlemmarnas egna) för transport till återvinningsanläggning en till 2 ggr gånger årligen
 9.  Skötsel och tillsyn av toaletter och latrin, utövas av vaktpliktiga enligt anvisningar i vaktpärm.
 10.  Hushållssopor hämtas regelbundet, veckorna 20 — 36, genom avtal med Gävle Renhållare. Klubben beställer extra tömning efter hamnens stängning för vinter.
 11.  Park- och trädgårdsavfall såsom kvistar och ris, bränns upp.
 12.  Närmaste anläggningar för avlämning av sopor.
 13. –   Miljöstationer:                        Sörby Urfjäll, Gävle
 14. –   Återvinningsanläggning/miljöstation:  Sörby Urfjäll, Gävle
 15. –   Station för glas, papper, plast:     Björke