Arbetsdag nr 4

Hej Alla,

Nu är det dags för årets sista arbetsdag.

Vi träffas Lördagen den 12 Oktober 09-15.00

Hamnen förbereds för vintern. Landgångar tas upp och bryggförankring-ars längder justeras

En riktigt härlig båtsommar,

tillönskas alla medlemmar!

Alla farleder i Hilleviksfjärden är utsatta inklusive vår senaste farled, gamla skutleden. Behöver du senaste fritidskortet så finns det att köpa på Turistbyrån i kommunhuset.

Har du septiktank i båten så kan du tömma den vid Trödje Båtklubbs brygga. Inseglingsdjup ca 2 m. Vi hoppas slippa påhälsning av personer som vill stjäla andras egendom. Rapportera gärna om du tycker någon uppträder skumt.

Du som går vakt skriver givetvis in det i loggboken.

 

Årets andra arbetsdag genomförd

Den 24 maj var det dags för årets andra städ- och arbetsdag och det blev mycket gjort på  den här dagen också. Hela 34 medlemmar, varvid 28 st båtplatsinnehavare, var närvarande. Dagen innan blev en ny och något större VV-beredare inkopplad i duschrummet..

Det röjdes och klipptes gräs, och brandposterna blev placerade ut vid bryggorna. Målningen av grillhuset påbörjades. Det behöver dock målas en omgång till. Gäller särskilt de detaljer som ska vara vita.  Det får bli nästa städdag. Det har varit en del diskussioner gällande färgvalet. En del medlemmar ansåg att grillhuset inte skulle målas rött, utan vara som det varit. Andra tyckte det skulle vara snyggt att ha samma färg som klubbstugan.

På bryggorna har formplywooden, som hittills tjänstgjort som slitskydd, bytts ut mot s.k. durkplåt i aluminium.  Plåt ska hålla bättre.

Tyvärr har det sedan hänt en del med de nya landgångarnas infästning. På grund av kraftig vind och lågt vattenstånd så har de nyligen monterade, bredare landgångarna, pressats mot bryggornas kantreglar, varvid det uppstått en brytning i landgångarnas infästning i kajen. Bara A-bryggans landgång har klarat sig.

Flera av de beslag som skruvats in i landgångarna för fästet i kajen, har därför pressats ut i sin övre del. Det var fransk träskruv som skulle hålla beslaget på plats, men ändträt har inte klarat av påfrestningen. Skruven har dragits ut.


Beslaget bör förstärkas och förankras även på landgångarnas sidor.

I den del av landgången som vilar på bryggan finns en rulle som gör att bryggan kan röra sig i längd- och sidled utan att nämnvärt påverka infästningen i kajkanten. Rullen vilar på den aluminiumplåt som är fäst på bryggan. Hamnkommittén har nu observerat att plåtarna blivit felmonterade. Plåten ska vridas 90 grader så att den täcker hela bryggans bredd. Den släta sidan bör också vara vänd uppåt. Då glider rullen lättare i sidled.

De delar av landgången som tangerar bryggans reglar bör kapas bort. Vid lågvatten kan då landgången röra sig lite mer utåt.

Många av vinterplatserna har innehavarna röjt och klippt gräset på, men det återstår ett antal som behöver åtgärdas.

 

Årets första arbetsdag är nu genomförd

Den 26 april genomfördes årets första arbetsdag. Hamnkommittén hade planerat dagens aktiviteter. Det kan konstateras att mycket blev utfört. Bl. a. har nya landgångar tillverkats och lagts ut på bryggorna A- , B- och C. Återstår bl.a. att montera räcken på dem. Ett antal flytkroppar och förankringskedjor har också bytts.  Bl. a. på flytande läskyddet.  Thommie Persson, som i egenskap av ny hamnfogde, hade påbörjat planeringen, kunde tråkigt nog, inte fullfölja den av hälsoskäl.  Ersattes därför inför arbetsdagen av en trio, Mattias Andersson, Bengt Andersson och Lars Eriksson.  Mattias fortsätter t.v. som t.f. hamnfogde.

Farledskommittén genomförde sedvanlig utprickning. Återstår att pricka den nya leden ”skutleden”.

Ungdomskommittén har också påbörjat sitt arbete med att få jollar, bryggor och övrig utrustning i bruksskick inför kommande ungdomsseglingar. Uppslutningen på arbetsdagen var mycket god. Drygt 30-talet båtplatsinnehavare hade ställt upp och några hade, glädjande nog, även tagit med sig delar av sin familj.

Nästa arbetsdag den 24 maj är det mer upplagt för städning och röjning. Då är båtarna sjösatta och planen fri.

Du har väl anmält sjösättning på lördag den 10 maj? Om du behöver kranhjälp.