Currently browsing: Uncategorized

Arbetsdagen 21 april flyttad

På grund av sen sena våren har årets första arbetsdag flyttats från 21 april till den 5 maj.

Arbetsdag 16 September 2017

Välkomna alla medlemmar till arbetsdag nr 3 den 16 September  2017 ! Samling vid klubbstugan kl 9:00 Finns uppgifter att göra så håller vi på till kl 15.

En riktigt härlig båtsommar,

tillönskas alla medlemmar! Alla farleder i Hilleviksfjärden är utsatta inklusive vår senaste farled, gamla skutleden. Behöver du senaste fritidskortet så finns det att köpa på Turistbyrån i kommunhuset. Har du septiktank i båten så kan du tömma den vid Trödje

Läs mer…

Hille Båtklubbs jolleseglingar för barn och ungdomar

Klubbens ungdomsseglingar är nu avslutade Sammanlagt 8 st sammankomster har det varit. Vi ser nu fram emot nästa år. Vi hoppas vi kunna fortsätta med seglingarna. //Hille Båtklubbs Ungdomskommitté

Årets andra arbetsdag genomförd

Den 24 maj var det dags för årets andra städ- och arbetsdag och det blev mycket gjort på  den här dagen också. Hela 34 medlemmar, varvid 28 st båtplatsinnehavare, var närvarande. Dagen innan blev en ny och något större VV-beredare inkopplad

Läs mer…

Årets första arbetsdag är nu genomförd

Den 26 april genomfördes årets första arbetsdag. Hamnkommittén hade planerat dagens aktiviteter. Det kan konstateras att mycket blev utfört. Bl. a. har nya landgångar tillverkats och lagts ut på bryggorna A- , B- och C. Återstår bl.a. att montera räcken på dem.

Läs mer…

Information från båtlivsträff den 26/11 2013

Hans Erik och undertecknad deltog i mötet,  som Kultur & Fritid kallat båtklubbarna till.  Det har ju börjat hända en del i vattnen runt Gävle och man ville nu informera om vad som åstadkommits och vad som planeras. Det var

Läs mer…

Aktuellt från styrelsen

Föreningens årsmöte har nu ägt rum.  Uppslutningen var i år något bättre än den brukar vara. Det blev  ett tag lite osäkert om det skulle gå att fylla alla dom viktiga posterna i klubbens organisation,  men de goda viljorna vann

Läs mer…

Hamnen nu förberedd för vintern

I lördags den 19 okt fullgjordes stängningen av hamnen. Det var samtidigt den sista arbetsdagen för året, den fjärde. Det pågår dock verksamhet i hamnen fortfarande. En del båtar är fortfarande inte täckta och klubbstugan används för möten m.m. Det

Läs mer…

Välkommen till sista arbetsdagen för året

Nu på lördag den 19  oktober kl 9:00 samlas vi för att göra vinter i hamnen. Den som ännu inte deltagit på någon arbetsdag under året har nu sista chansen.  Det är några som har haft sin båt på vinterplats

Läs mer…