Städdag i Hamnen 12/9-2020

Utvalda

Hej!

På grund av Covid-19 har vi hittills inte genomfört några allmänna städdagar i år.

Trots detta ser det ganska bra ut i hamnen.

Hamnen gjordes i ordning för sjösättning av hamnkommittén och gräsklippning och städning efter gässen med mera har klarats genom enskilda medlemmars insatser.

Nu finns det dock mycket som behöver göras inför torrsättning och vinterförvaring.

Styrelsen har därför beslutat att städdag 3 ska genomföras som planerat 12 september.

Det som nu är mest akut, är att göra alla uppläggningsplatser klara före torrsättningen.

Under sommaren har en stor del av platserna växt igen, på många platserna är slyn meterhög.

Huvuduppgiften under dagen blir därför att röja och samla ihop allt sly och gräs så att alla platser blir tillgängliga.

Klubben kommer att hyra in några röjsågar och grästrimmrar men det är bra om ni som kan tar med sig egen utrustning.

Vi måste förstås ta hänsyn till de restriktioner som gäller. Vi måste därför begränsa antalet deltagare till 50 personer och se till att alla håller avstånd mm

För att klara begränsningen av antalet deltagare till 50 så måste alla som kan och vill deltaga göra en anmälan genom mejla till info@hillebk.se med följande svar.

1) Kommer!

2) Kommer inte!

Om fler än 50 anmäler sig får vi sätta en gräns efter de första 50 anmälda.

Du som har vinterplats och inte kan komma den 12 sept kan istället komma någon annan dag och städa och röja sin vinterplats. Gärna före den 12 sept.

Välkomna till städdag 3 !

Styrelsen

Hille Båtklubb