Årsmötet 23 november 2014

Årsmötet avseende räkenskapsåret 2013-10-01 – 2014- 09-30 har nu ägt rum. Nu har vi ett nytt år framför oss med förhoppningsvis en lika bra sommar som den som nyss varit. Protokoll från årsmötet samt avier avseende medlemsavgifter kommer att skickas ut i början av januari. Verksamhetsberättelsen för det gångna året kommer att finnas att läsa här på hemsidan liksom verksamhetsplan för kommande år. Även den nya styrelsen och kommittérna kommer att finnas här.//Åke L.