Lyskväll i Hille BK

Utvalda

Välkomna till 2022 års lyskväll i Hillevik!  

Lördag den 27 augusti är det åter dags för lyskväll i Hilleviks hamn. Vi träffas kl. 17.00 vid klubbstugan och börjar med tipspromenad. 

Vi dukar upp på altanen och var och en tar med sig det ni vill äta och dricka. Vi äter, umgås och tänder marschaller när det börjar skymma.Senare på kvällen bjuds det på korv med bröd. 

Ta gärna med ditt instrument om någon vill leda allsång (texhäften finns). Tacksamt om någon kan bidra med vinster till tipspromenad och lotteri. 

Har ni frågor, ring gärna! 

Anna Gabrielsson 

0705932881 

Varmt välkomna! 

/Styrelsen Hille BK

Ett meddelande från styrelsen

Utvalda

Hej!

Vi har i dagsläget lediga båtplatser att hyra alt. köpa, vid intresse kontakta Åke på 070- 589 14 19

Har du svårt att kunna göra din arbetsplikt på våra arbetsdagar så kan du byta mot ett extra vaktpass, kontakta Anna-Maria 070- 593 28 81

Vårnyheter Hille BK

Utvalda

Våren är här och en ny båtsäsong stundar och snart är det fullt med aktiviteter i hamnen. Årets första arbetsdag är nu på lördag den 24 april. Om du tänker komma anmäl dig via bas så vi vet hur många vi blir. Det som ska fixas är målning, städning samt en del jobb med bryggorna.

Tyvärr har alla bryggor tagit mycket stryk under vintern och är inte i brukbart skick. 

Inga båtar får läggas till vid flytbryggorna innan de reparerats och förankrats. 

Om du behöver lägga till kan det göras vid kajen och vi återkommer när bryggorna kan användas igen. Kättingar, bryggdelar samt förankringar är beställda. Troligen kommer hamnkommitén behöva hjälp närmaste veckorna med bryggorna.

Sjösättning med kranbil måste skjutas fram en vecka och nytt datum är 14 maj 

Lars Blomberg, ordförande 

Utvalda

Svenska Sjö | Båtförsäkring
Vårerbjudande från Svenska Båtunionen och Svenska Sjö
Svenska Båtunionen äger en del av Svenska Sjö och tillsammans har vi tagit fram ett erbjudande till alla båtklubbsmedlemmar i anslutna förbund och klubbar.
20% EXTRA RABATT VID NYTECKNING
Svenska Sjö arbetar ständigt för att erbjuda dig som är medlem i en båtklubb ansluten till ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen den bästa försäkringen för din båt.

Nu vill vi dessutom belöna dig som väljer att försäkra din båt hos oss! Vi ger dig 20% extra rabatt första året utöver klubbrabatten och andra rabatter såsom nautisk kompetens och i vissa fall spårsändare.

Erbjudandet gäller vid nyteckning av försäkring senast 2022-03-31.
 
Välkommen att beräkna din premie hos Svenska SjöDin rabatt är redan inlagd.

Vaktgång 2022

Utvalda

Hej, då börjar det närma sig tiden för att boka sina vaktpass för året.

Bokningar sker mellan den 15 Mars och 30 April.

Går man med familjemedlem så är det ett pass om gäller, om man går med annan vaktpliktig i klubben så är det två nätter som gäller.

Anna Gabrielsson assisterar vid borttappat lösenord eller byte av vaktpass.

Hille båtklubbs städdag nr 4, den 16 oktober 2021.

Utvalda

På grund av Coronapandemin har vi hittills bara haft en allmän städdag under 2021, den 12 september. Huvudinsatsen var då att städa hamnområdet och särskilt vinterförvaringsplatserna. Efter den gemensamma torrsättningen den 3 oktober är nu de flesta båtarna upplagda på sina vinterplatser.

I stort sett alla Covid- restriktioner har nu har upphävts och styrelsen har därför beslutat att städdag nr 4 ska genomföras som en allmän städdag den 16 oktober.

Det som nu ska göras är att förbereda hamnen för vintern genom att lossa på bryggförtöjningarna och ta in landgångarna. Vissa förstärkningar och nya bojar ska också läggas i. Detta kommer hamnkommittén att göra under nästa vecka bl. a. med hjälp av dykare.

Trekanterna mellan båtplatserna ska vi dock ta in under arbetsdagen.

Det flytanade läskyddet skadades allvarligt under en nordlig storm. Håkan Sjöberg har påbörjat reparationen och behöver hjälp med detta under arbetsdagen.

Vid förra städdagen hann vi med att städa de flesta uppläggningsplatserna. Vid platserna 36 – 43 och mellan dessa och slaggskansen finns fortfarande både sly och en del gamla båtgrejer som behöver slängas. Detsamma gäller även för området mellan platserna i rad 14-30 och 55 – 46.

Vid den förra arbetsdagen uppstod en spontan diskussion kring oredan i de två ladorna. En hel del av klubbens prylar i ladorna är inte längre funktionsdugliga och därför bör slängas. Det finns också en hel del äldre privata prylar som kan rensas ut och slängas. En genomgång av detta behövs så att ladorna kan rensas och städas på arbetsdagen. För framtiden behövs en plan för hur ladorna ska utnyttjas, var klubbens saker ska förvaras och vilka utrymmen som kan utnyttjas för förvarning av privata saker och hur de ska märkas. Ett förslag kan kanske tas fram på arbetsdagen.

På arbetsdagen kommer det att finnas en container i hamnen så att allt som behöver slängas kan forslas bort. Klubben kommer också att hyra in några röjsågar och grästrimrar.

En lista över arbetsuppgifter och en lista för att notera deltagande kommer att finnas i klubbstugan.

Klubben bjuder deltagarna på fika och smörgåsar.

Det är bra om du som kommer att delta anmäler det på vår hemsida. Det finns fortfarande vissa restriktioner kvar för de som inte är vaccinerade.

Välkomna till städdag 4 den 16 oktober kl. 09.00 – 15.00!

Styrelsen