HBK avfallsplan

AVFALLSPLAN FÖR HILLE BÅTKLUBB

 1. Avfallsplanen gäller under år 2023 för verksamheter i samband med båtliv inom Hille Båtklubb och omfattar den del av fastigheten Hillevik 1:8, som enligt avtal med Gävle kommun,disponeras av Hille Båtklubb.
 2. Avloppen från köket och de två vattentoaletterna, är anslutna till en trekammarbrunn med infiltration, anlagd år 2006. Brunnen töms av Gästrike Återvinnare en gång per år. Sommarvatten från Hilleviks Samfällighetsförening är indraget. I klubbstugan finns diskbänk och avloppsrör som leder till trekammarbrunnen.
 3. För avfall från båtlivet finns i hamnen två slags sopkärl, ett grönt och ett I det bruna kärlet läggs komposterbart avfall, dvs enbart matavfall och ska vara uppsamlat i papperspåsar. Kärlen får aldrig bli överfulla! Locken skall alltid gå att stänga. Blir det för fullt måste avfallet samlas ihop i slutna plastsäckar för att det skall hämtas!  Behållarna töms regelbundet, normalt veckorna 20 – 36 och en extra tömning under vecka 42.
 4. Båtägare med båt som är försedd med vattentoalett och septiktank, tömmer vid behov sin tank vid den gemensamma tömningsstationen i Trödje Båtklubbs hamn. Inseglingsdjup, 2,2 m.
 5. Miljöfarligt avfall såsom färgrester, oljor, bensin och andra kemikalier, är varje medlems eget ansvar. Se till att det kommer till en miljöstation!
 6. Glas, papper, tidningar, mjuka och hårda plaster som kan sorteras för återvinning hanteras individuellt och lämnas till närmaste sorteringsstation
 7. Egna grovsopor hanteras individuellt och lämnas till någon av kommunens åter- vinningscentraler
 8. Gemensamma grovsopor Transporteras till återvinningen 1-2 gånger                årligen
 9. Park- och trädgårdsavfall såsom kvistar och ris, bränns upp eller komposteras.
 1. Spolning av båtbotten som sker med tryckspruta i samband med båtupptagning ska utföras på båtens vinterplats. Spolning av båtbotten nere vid kaj är endast tillåten om båtbotten är omålad
 1. Båtbottentvätt anordnas 1 – 3 ggr per säsong via en privat entreprenör som kommer till hamnen med en borstförsedd vagn vid rampen. Max storlek på båt är 2500 kg.
 2. Närmaste anläggningar för avlämning av sopor. Återvinningsanläggning/miljöstation: Sörby Urfjäll, Gävle slt Bergby.

Station för glas, papper, plast: Björke, ca 6 km mot Gävle 

Planen godkänd av kommunen den ……………………….2023.

                    Styrelsen