Hille båtklubb

En trivsam klubb i vacker bruksmiljö.

Klubbens verksamhet bygger på att delägarna tillsammans sköter om hamnen, går vakt och deltar i arbetsdagar.
Klubben bildades 1979 och består av drygt 200 medlemmar.  I hamnen i Hillevik, ca 1,8 mil norr om Gävle, finns 111 båtplatser vid kaj och brygga. Dessa båtplatser  innehas av medlemmar som är andelsägare, d.v.s. de har betalat en deposition som motsvarar värdet på båtplatsen. Dessutom finns tjugosju båtplatser i Lillviken, i första hand avsedda att vara extraplats för andelsägare. Det finns en kö för den som söker båtplats. Klubben erbjuder även uppställningsplats av husvagnar för medlemmar.

Har du båt men ingen båtplats? Eller tänker du köpa båt och behöver båtplats?

Då kan du ansöka om medlemsskap i Hille Båtklubb och anmäla dig till båtplatskön. Under tiden du står i kö finns vissa möjligheter att hyra båtplats.
Ring eller skicka ett mail till vår sekreterare. Namn och telefonnummer hittar du under rubriken ”Kontakter”.  E-postadressen är:      info@hillebk.se

Då får du veta mer om anmälan medlemskap, båtplatser, kö etc.  Vilka avgifter klubben hittar du även på sidan ”Avgifter” i menyn.

Du kan också gå in på Svenska Båtunionens hemsida www.batunionen.com och söka bland båtklubbarnas kölistor.