Medlemsavgifter 2022

Medlemsavgifter 2022

Kravrutiner gällande avgifter
Varje år är det ett antal medlemmar som betalar avgifterna först efter flera påstötningar. Det
orsakar mycket onödigt arbete med kontroll, telefonsamtal och utskick av påminnelser samt
kostnader för porto.
Årsmötet 2006 har därför beslutat att följande rutiner och avgifter skall gälla.
Kravhantering
Medlemsavgift och båtplatsavgift skall som tidigare vara betald den 28 februari.
Om betalning inte gjorts inom denna tid, skickas en påminnelse om betalning av avgifterna
med 50 kr tillägg.
Har betalningen inte gjorts senast den 31 mars, skickas ytterligare en påminnelse, då med
100 kr tillägg.
Medlem som inte, inom 3 månader efter den första aviseringen från kassören, erlägger
föreskrivna avgifter, kan enligt stadgarna och efter styrelsens prövning, anses ha utträtt ur
föreningen.