Medlemsavgifter 2024

Avgift
Medlemsavgift500
Serviceavgift, frekvent nyttjande av hamnen men utan båtplats1000
Båtplatsavgift
Kajplats700
Bommar bredd per meter300
Bommar bredd per meter >2,90 m, D-bryggan 110, 111400
Lillviken400
Båtplatshyra
Grundavgift2500
Kajplats och plats 112 och 113, boj1100
Bomplats (grundavgift + ) per meter 
Uppställning
Vinterplats500
Trailerplats sommar, ej båtplats500
Tältplats per kvm40
Husbil/husvagn uppställning sommar eller vinter500
Husbil/husvagn aktivt nyttad per månad800
Husbil/husvagn aktivt nyttad per vecka400
Husbil/husvagn aktivt nyttad per dag100
Övrigt
Gästplats per dygn100
Rampen50
Missad vakt1000
Ej utfört arbetsplikt500
Vimpel120

Medlemsavgift och båtplatsavgift skall som tidigare vara betald den 28 februari.
Om betalning inte gjorts inom denna tid, skickas en påminnelse om betalning av avgifterna
med 50 kr tillägg.
Har betalningen inte gjorts senast den 31 mars, skickas ytterligare en påminnelse, då med
100 kr tillägg.
Medlem som inte, inom 3 månader efter den första aviseringen från kassören, erlägger
föreskrivna avgifter, kan enligt stadgarna och efter styrelsens prövning, anses ha utträtt ur
föreningen.