Hamnen

Hilleviks hamn

Skötsel och underhåll av hamnen i Hillevik utförs på ideell basis av klubbens medlemmar på de årliga städ- och arbetsdagar som klubbens styrelse kallar till.

Ansvaret  för skötsel och underhåll av hamnen i Hillevik har hamnkommittén med hamnfogden i spetsen. Hamnfogden är sammankallande i hamnkommittén.

Hamnkommittén och styrelsen leder arbetet under arbetsdagarna.

Klubben har också ansvaret för de farleder som leder in till vår hamn. Det farledskommittén som sköter utprickningen.

Hille Båtklubbs hamn är ingen gästhamn, men gästande båtar är ändå välkomna!

  • Vi har vatten, toaletter och dusch. Vatten och el finns vid bryggorna men för att komma åt toaletterna behövs nyckel. Kontakta någon medlem så får du hjälp!
  • Avstånd till affär i Björke, är ca 5 km, söderut.
  • Avstånd till Pizzerian i Trödje, är ca 3,5 km åt norr, via Kvarnåskroken (en genväg).
  • Kollektivtrafik med anslutning till Hillevik finns tyvärr inte. Endast s. k. Flextrafik via taxibil som går till Stortorget i Gävle tisdagar och fredagar (ca kl 9:30). Ring 020-497939 och beställ resan, senast 2 timmar före. Kostar som buss, enkel resa. Besök X-trafiks sida för att veta mer. Alternativt ta en promenad på 3 km till hållplatsen vid gamla E4 och ta busslinje 25 mot Gävle.