Handikappanpassning

Klubben har ambitionen att så långt möjligt försöka göra klubbens anläggningar åtkomliga även för medlemmar med handikapp. Således finns sedan 2011 en handikappramp in till klubbstugan och en handikapptoalett med dusch.