Lyskväll i Hille BK

Utvalda

Välkomna till 2022 års lyskväll i Hillevik!  

Lördag den 27 augusti är det åter dags för lyskväll i Hilleviks hamn. Vi träffas kl. 17.00 vid klubbstugan och börjar med tipspromenad. 

Vi dukar upp på altanen och var och en tar med sig det ni vill äta och dricka. Vi äter, umgås och tänder marschaller när det börjar skymma.Senare på kvällen bjuds det på korv med bröd. 

Ta gärna med ditt instrument om någon vill leda allsång (texhäften finns). Tacksamt om någon kan bidra med vinster till tipspromenad och lotteri. 

Har ni frågor, ring gärna! 

Anna Gabrielsson 

0705932881 

Varmt välkomna! 

/Styrelsen Hille BK

Ett meddelande från styrelsen

Utvalda

Hej!

Vi har i dagsläget lediga båtplatser att hyra alt. köpa, vid intresse kontakta Åke på 070- 589 14 19

Har du svårt att kunna göra din arbetsplikt på våra arbetsdagar så kan du byta mot ett extra vaktpass, kontakta Anna-Maria 070- 593 28 81

Vårnyheter Hille BK

Utvalda

Våren är här och en ny båtsäsong stundar och snart är det fullt med aktiviteter i hamnen. Årets första arbetsdag är nu på lördag den 24 april. Om du tänker komma anmäl dig via bas så vi vet hur många vi blir. Det som ska fixas är målning, städning samt en del jobb med bryggorna.

Tyvärr har alla bryggor tagit mycket stryk under vintern och är inte i brukbart skick. 

Inga båtar får läggas till vid flytbryggorna innan de reparerats och förankrats. 

Om du behöver lägga till kan det göras vid kajen och vi återkommer när bryggorna kan användas igen. Kättingar, bryggdelar samt förankringar är beställda. Troligen kommer hamnkommitén behöva hjälp närmaste veckorna med bryggorna.

Sjösättning med kranbil måste skjutas fram en vecka och nytt datum är 14 maj 

Lars Blomberg, ordförande 

Utvalda

Svenska Sjö | Båtförsäkring
Vårerbjudande från Svenska Båtunionen och Svenska Sjö
Svenska Båtunionen äger en del av Svenska Sjö och tillsammans har vi tagit fram ett erbjudande till alla båtklubbsmedlemmar i anslutna förbund och klubbar.
20% EXTRA RABATT VID NYTECKNING
Svenska Sjö arbetar ständigt för att erbjuda dig som är medlem i en båtklubb ansluten till ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen den bästa försäkringen för din båt.

Nu vill vi dessutom belöna dig som väljer att försäkra din båt hos oss! Vi ger dig 20% extra rabatt första året utöver klubbrabatten och andra rabatter såsom nautisk kompetens och i vissa fall spårsändare.

Erbjudandet gäller vid nyteckning av försäkring senast 2022-03-31.
 
Välkommen att beräkna din premie hos Svenska SjöDin rabatt är redan inlagd.

Vaktgång 2022

Utvalda

Hej, då börjar det närma sig tiden för att boka sina vaktpass för året.

Bokningar sker mellan den 15 Mars och 30 April.

Går man med familjemedlem så är det ett pass om gäller, om man går med annan vaktpliktig i klubben så är det två nätter som gäller.

Anna Gabrielsson assisterar vid borttappat lösenord eller byte av vaktpass.

Hille båtklubbs städdag nr 4, den 16 oktober 2021.

Utvalda

På grund av Coronapandemin har vi hittills bara haft en allmän städdag under 2021, den 12 september. Huvudinsatsen var då att städa hamnområdet och särskilt vinterförvaringsplatserna. Efter den gemensamma torrsättningen den 3 oktober är nu de flesta båtarna upplagda på sina vinterplatser.

I stort sett alla Covid- restriktioner har nu har upphävts och styrelsen har därför beslutat att städdag nr 4 ska genomföras som en allmän städdag den 16 oktober.

Det som nu ska göras är att förbereda hamnen för vintern genom att lossa på bryggförtöjningarna och ta in landgångarna. Vissa förstärkningar och nya bojar ska också läggas i. Detta kommer hamnkommittén att göra under nästa vecka bl. a. med hjälp av dykare.

Trekanterna mellan båtplatserna ska vi dock ta in under arbetsdagen.

Det flytanade läskyddet skadades allvarligt under en nordlig storm. Håkan Sjöberg har påbörjat reparationen och behöver hjälp med detta under arbetsdagen.

Vid förra städdagen hann vi med att städa de flesta uppläggningsplatserna. Vid platserna 36 – 43 och mellan dessa och slaggskansen finns fortfarande både sly och en del gamla båtgrejer som behöver slängas. Detsamma gäller även för området mellan platserna i rad 14-30 och 55 – 46.

Vid den förra arbetsdagen uppstod en spontan diskussion kring oredan i de två ladorna. En hel del av klubbens prylar i ladorna är inte längre funktionsdugliga och därför bör slängas. Det finns också en hel del äldre privata prylar som kan rensas ut och slängas. En genomgång av detta behövs så att ladorna kan rensas och städas på arbetsdagen. För framtiden behövs en plan för hur ladorna ska utnyttjas, var klubbens saker ska förvaras och vilka utrymmen som kan utnyttjas för förvarning av privata saker och hur de ska märkas. Ett förslag kan kanske tas fram på arbetsdagen.

På arbetsdagen kommer det att finnas en container i hamnen så att allt som behöver slängas kan forslas bort. Klubben kommer också att hyra in några röjsågar och grästrimrar.

En lista över arbetsuppgifter och en lista för att notera deltagande kommer att finnas i klubbstugan.

Klubben bjuder deltagarna på fika och smörgåsar.

Det är bra om du som kommer att delta anmäler det på vår hemsida. Det finns fortfarande vissa restriktioner kvar för de som inte är vaccinerade.

Välkomna till städdag 4 den 16 oktober kl. 09.00 – 15.00!

Styrelsen

Årets sista arbetsdag, den 16/10

Utvalda

Årets sista arbetsdag nr 4 – Utan restriktioner!

Lördagen den 16/10 kl 09:00 – 15:00.

Så ALLA medlemmar som kan är hjärtligt välkomna att städa undan inför vintern.

OBS – Ladorna kommer att städas så du som har privata ägodelar där som ska sparas, märk upp dessa ordentligt så de inte åker med till återvinningen.

Läskyddet som inte blev klart förra arbetsdagen kanske vi kan få till nu?!

Välkomna önskar styrelsen.

Obs! Obs! Obs!

Utvalda

Båtklubben behöver 2 personer för att göra klart läskyddet i morgon lördagen den 18/9 från kl: 09.00, ca 4 timmars jobb.
Om du kan hjälpa till ring Håkan 070-631 49 86, om han inte svarar så skicka ett sms.

Lyskväll 2021

Utvalda

Välkomna till 2021 års lyskväll i Hillevik!
Lördag den 28 augusti är det äntligen åter dags för lyskväll i
Hilleviks hamn. Vi träffas kl. 17.00 vid klubbstugan och
börjar med en tipspromenad.

ANMÄLAN: Då det fortfarande råder restriktioner behöver
vi ha anmälan om hur många som kommer, antingen via BAS
på Båtunionens hemsida (precis som anmälan sker till
städdagar)

Kontaktinfo Sommaren 2021

Utvalda

Hej,

Åke Lorestig är bortrest under försommaren och kan därför inte svara på frågor gällande båtklubben.

För de frågor som i vanliga fall ställs till honom hänvisar vi för tillfället till Hans-Erik Viberg eller Eva Gerdin

Hans Erik Viberg, 070 – 678 46 03

Eva Gerdin, 070 – 355 75 24

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen

Årets andra Arbetsdag 15/5

Utvalda

Anmälan via BAS, max antal personer 30 st.

Vi behöver måla om klubbstugan, frivilliga med viss kunskap om måleri sökes, kontakta Åke 070-589 14 19

OBS! Vi håller avståndet enligt önskemål från region Gävleborg, vi är rädda om varandra.

Årets första Arbetsdag.

Utvalda

Hej alla medlemmar

Arbetsdag nr 1 som var planerad till den 17/4 kommer inte att bli av som brukligt, Hamngruppen har gjort ett förberedande arbete i år. Det som återstår är att lägga ut Trekanterna enligt det schema som Åke har gjort och kommer sätta upp på anslagstavlan på stugan så alla som känner att de kan göra en insats kan lägger ut några, de finns färdiga för utläggning.

Påminnelse

Bokning av hamnvakt görs via BAS,  sista dag senast 30/4 !


Sjösättning 8/5 anmäl via BAS, se hemsidans Medlemssidor
OBS! Vi håller avståndet enligt önskemål från region Gävleborg vid sjösättning, vi är rädda om varandra.

Utbildning Förarintyg samt kustskepparintyg.

Utvalda

Hej,

Våren börjar närma sig och det kanske är dags att se över sina kunskaper inför säsongen.

Vi har blivit kontaktade av navigationsskolan som erbjuder onlineutbildning till förarintyg samt kustskepparintyg.

Vi har rabatterade priser på kurserna för våra medlemmar.

 Förarintygskursen för 845 kr (ord pris 1295 kr) och Kustskepparintygskursen för 1695 kr (ord pris 1995 kr).

Det enda man som medlem behöver göra är att ange båtklubbens namn i samband med att man beställer kursen på deras hemsida https://navigationsskolan.se

Förarintygskursen (https://navigationsskolan.se/forarintyg/)

Kustskepparintygskursen (https://navigationsskolan.se/kustskepparintyg/).

Städdag i Hamnen 12/9-2020

Utvalda

Hej!

På grund av Covid-19 har vi hittills inte genomfört några allmänna städdagar i år.

Trots detta ser det ganska bra ut i hamnen.

Hamnen gjordes i ordning för sjösättning av hamnkommittén och gräsklippning och städning efter gässen med mera har klarats genom enskilda medlemmars insatser.

Nu finns det dock mycket som behöver göras inför torrsättning och vinterförvaring.

Styrelsen har därför beslutat att städdag 3 ska genomföras som planerat 12 september.

Det som nu är mest akut, är att göra alla uppläggningsplatser klara före torrsättningen.

Under sommaren har en stor del av platserna växt igen, på många platserna är slyn meterhög.

Huvuduppgiften under dagen blir därför att röja och samla ihop allt sly och gräs så att alla platser blir tillgängliga.

Klubben kommer att hyra in några röjsågar och grästrimmrar men det är bra om ni som kan tar med sig egen utrustning.

Vi måste förstås ta hänsyn till de restriktioner som gäller. Vi måste därför begränsa antalet deltagare till 50 personer och se till att alla håller avstånd mm

För att klara begränsningen av antalet deltagare till 50 så måste alla som kan och vill deltaga göra en anmälan genom mejla till info@hillebk.se med följande svar.

1) Kommer!

2) Kommer inte!

Om fler än 50 anmäler sig får vi sätta en gräns efter de första 50 anmälda.

Du som har vinterplats och inte kan komma den 12 sept kan istället komma någon annan dag och städa och röja sin vinterplats. Gärna före den 12 sept.

Välkomna till städdag 3 !

Styrelsen

Hille Båtklubb

Sjökort: Våra fritidskort är slut men nya båtsportkort har tagits fram i ett Leaderprojekt.

Utvalda

Sjökortstillverkaren Hydrographica har producerat ett båtsportkort över delar av kustremsan från Gävle och norrut till Kusön vid Axmar.

Sjökortsutsnitten är i skala 1:10 000 och ser ut som Hydrographicas vanliga sjökort över skärgårdsområden.

Båtsportkortet är i A3-format (samma format som Sjöfartsverkets Båtsportkort) och sammanbundna med en spiralpärm.

BlueChart (Garmin), Jeppersen (C-Map) och Navionics har ev med sjökorten i sina respektive sjökortsportföljer.

Det är Hydrographica (http://www.hydrographica.se/)  som säljer de färdiga Båtsportkorten. De kan även finnas att köpa på Turistbyrån i Gävle.

Seapilot för iPad har även med sjökorten.