Information från båtlivsträff den 26/11 2013

Hans Erik och undertecknad deltog i mötet,  som Kultur & Fritid kallat båtklubbarna till.  Det har ju börjat hända en del i vattnen runt Gävle och man ville nu informera om vad som åstadkommits och vad som planeras. Det var glädjande att höra att man siktar på att bli lika bra som Söderhamns kommun när det gäller båtlivet i Gävle. Kanske får vi till sist också en centralt belägen gästhamn i Gävle. Vi har dock förstått att det hänger på politikerna i stan om det ska bli något av det. Nuvarande båtlivsprojekt ska i stort sett vara klart under 2014.  I bifogade minnesanteckningar finns det mesta presenterat.    Minnesanteckningar båtlivsträff 2013-11-26 

Hör gärna av dig till styrelsen med dina synpunkter.

Lite historik. Redan i oktober 2006 fick vi en första inbjudan från kommunen till ett möte om utvecklingen av båtlivet och Gävle som havsstad. Kultur & Fritid var värd för mötet och inleddes med en analys av dagsläget, -styrkor, svagheter. Det blev en lång lista. Till svagheterna hörde bl a, sjökort, marknadsföring, avsaknad av gästhamn med standard, toaletter, sopomhändertagande, turistinformation för båtfolk, drivmedelstillgång, höga kajkanter och brist på samlad service.  Styrkorna var naturhamnarna, fiskesamhällena, staden och fördelarna för kajaker och grundgående båtar. Möjligheter till utveckling saknades dock inte. Många bra förslag ställdes. För att locka båtfolket till Gävle ansågs att  en central gästhamn, värd namnet, är en absolut nödvändighet. För att Gävleborna ska kunna ta sig ut med egen båt så ansågs att det behövs fler naturhamnar med toaletter och sopmajor.

Åke Lorestig

sekreterare

Hille Båtklubb