En riktigt härlig båtsommar,

tillönskas alla medlemmar!

Alla farleder i Hilleviksfjärden är utsatta inklusive vår senaste farled, gamla skutleden. Behöver du senaste fritidskortet så finns det att köpa på Turistbyrån i kommunhuset.

Har du septiktank i båten så kan du tömma den vid Trödje Båtklubbs brygga. Inseglingsdjup ca 2 m. Vi hoppas slippa påhälsning av personer som vill stjäla andras egendom. Rapportera gärna om du tycker någon uppträder skumt.

Du som går vakt skriver givetvis in det i loggboken.

 

Hushållssopor Hille Båthamn

Gästrike Återvinnare har per brev meddelat, att våra behållare för hushållssopor  kommer att tömmas fredagar, udda veckor, under perioden v 21 – 37. Hämtningen börjar alltså  fredagen den 22 maj. Börjar det bli fullt i behållarna? Locken ska alltid gå att stänga helt! Ta då en sopsäck och lägg dina sopor i och ställ den intill behållarna! Det är kravet för att de ska tas med. //Styrelsen Hille Båtklubb

 

25 april – kl 9 – 15 Arbetsdag i hamnen

hamnen april

A-bryggan i april

Under året har vi fyra arbetsdagar och nu på lördag är det dags för den första. Hamnen ska nu göras klar för att kunna ta emot alla båtar. Därför ska alla bryggorna förankras ordentligt så att de kan stå emot kommande blåsväder.  Farlederna ska också ”prickas” d.v.s. alla prickar ska göras i ordning och sättas ut på rätt plats. Men det finns även en del andra arbetsuppgifter som ska göras.

Det regionala skärgårdssamarbetet

Foto0180Hille Båtklubb deltog, i veckan som var, i ett möte om det regionala skärgårdssamarbetet. Mötet arrangerades av GBF och Kultur & Fritid, Gävle.  Gästriklands Båtförbund och Kultur och fritid i Gävle har under flera år samarbetat för att utveckla båtlivet i Gävle.  Vid Båttinget 2013  föddes en idé om att försöka utvidga arbetsformen till grannarna, Hälsinglands- och Roslagens Båtförbund. Vid en förfrågan om samarbete så tände de genast på idén. Det är alltså nu tre båtförbund i vår region som samarbetar, och de har nu även bjudit in Länsstyrelserna, samtliga kustkommuner och de Regionalförbund som finns i området.   Vad vill man då göra…..?  I korthet går det ut på att skapa en sammanhängande, kustnära och säker farled med besöks- natt- och nödhamnar från Öregrund i söder via Upplandskusten till Gävle och vidare upp till norra Hälsingland.    En sådan farled kommer naturligtvis även att kräva – förutom att den är utprickad efter konstens alla regler – en stor insats då det gäller information och dokumentation som enkelt kan distribueras till båtfolket både i pappers- och digital form. Det krävs även en rad satsningar på servicefunktioner exempelvis möjligheter till vatten och bränslepåfyllning, sopmajor, grillpalatser, toatömning, tillgång till livsmedelsbutiker mm.  ……………..Först ska nu en projektgrupp göra en förstudie. //Åke L

Årsmötet 23 november 2014

Årsmötet avseende räkenskapsåret 2013-10-01 – 2014- 09-30 har nu ägt rum. Nu har vi ett nytt år framför oss med förhoppningsvis en lika bra sommar som den som nyss varit. Protokoll från årsmötet samt avier avseende medlemsavgifter kommer att skickas ut i början av januari. Verksamhetsberättelsen för det gångna året kommer att finnas att läsa här på hemsidan liksom verksamhetsplan för kommande år. Även den nya styrelsen och kommittérna kommer att finnas här.//Åke L.

Arbetsdagen den 18 oktober är nu avklarad

Arbetsdagen, lördagen den 18 oktober, är nu fullgjord. Ett tjugotal medlemmar samt hamnkommittén och delar av styrelsen deltog. Det blev mycket utfört. Förutom de vanliga uppgifterna som utförs för att stänga hamnen inför vinter, så gjordes ett antal nödvändiga reparationer. Flytande lä-skyddet fick nya kedjor med hjälp av dykare. Även B-bryggan kontrollerades och kunde åtgärdas med ny kätting i en av ankringspunkterna. Det återstår dock att byta kätting på fler ställen för att det ska kännas riktigt säkert. Det blir ett jobb att ta tag i till våren. Stenkistorna behöver även förstärkas ordentligt. Om möjligt bör det ske redan i höst eftersom det finns synbara skador på dem. Framförallt den östra stenkistan är i akut behov. Hamnkommittén liksom farledskommittén är redan igång med planeringen. Alla har väl nu sett att vi fått den nya hamnbelysningen uppsatt. Det blev mycket bra. Det är LED-lampor med bättre ljusutbyte än tidigare och vi har ändå fått ner energiförbrukningen ordentligt vilket är till fördel för vår kassa och miljön. De har även avsevärt längre livslängd. Hoppas skymningsreläerna håller lika länge.

Är det något som glömts bort i den här redovisningen men som behöver särskilt framhållas, så tveka inte att höra av er till styrelsen.  Det är för er medlemmars bästa vi jobbar. Adresser och telefonnummer finns här på hemsidan. Det blir ett årsmöte den 23 november på Hille IP kl 15:00. Särskild inbjudan kommer att skickas ut i slutet av oktober via allmänna posten.//Styrelsen gm Åke Lorestig