Hille Båtklubbs jolleseglingar för barn och ungdomar

imagesKlubbens ungdomsseglingar är nu avslutade

Sammanlagt 8 st sammankomster har det varit. Vi ser nu fram emot nästa år.

Vi hoppas vi kunna fortsätta med seglingarna.

//Hille Båtklubbs Ungdomskommitté