Ny insegling till Hillevik

Med utgångspunkt från det nya specialsjökort som tagits fram som ett delprojekt i Samverkansprojekt Kustutveckling, så har farledskommittén, under ledning av Lars Nordin, nu prickat en ny led som leder in till vår hamn. Den följer i stort sett den gamla skutleden och har krävt totalt 10 st nya prickar. Leden håller ett djup på ca 2,2 m vid normalvattenstånd. Utöver farledskommittén så har Lars även haft hjälp av några intresserade medlemmar.

Leden är ännu inte officiellt tagen i bruk och kan eventuellt  behöva några smärre justeringar men prova den gärna.  Lars har samtidigt även satt ut en grön prick som komplement till den gröna pricken vid Killmungrund(Tårtan). Den skyddar för en uppstickande grundklack som några seglare i klubben har gått på.

På bifogad länk kan du se ett utsnitt ur det nya sjökortet med leden inritad. I det ljusblå området som har djupsiffrorna 2,5 samt 2,6 och 2,7 så finns en hel del stenar som sticker upp från botten,  så vi avråder från gång utanför den prickade leden.   Ny insegling till Hillevik