Hamnen nu förberedd för vintern

I lördags den 19 okt fullgjordes stängningen av hamnen. Det var samtidigt den sista arbetsdagen för året, den fjärde. Det pågår dock verksamhet i hamnen fortfarande. En del båtar är fortfarande inte täckta och klubbstugan används för möten m.m. Det finns även mindre båtar kvar för fiske och annat. Det blir isen som bestämmer när de tas upp.

Uppslutningen var god vilket gjorde att allt blev klart tidigare än beräknat.  Ett trettiotal medlemmar deltog. Under vintern kan ni passa på att läsa Gästriklands Båtförbunds hemsida. Det finns en hel del matnyttigt att läsa där.            Gästriklands Båtförbund

Ta även chansen att vara med på vårt årsmöte som äger rum den 23 november på Hille IP. Det kommer bli en del att ta ställning till,  bl.a. stadgeändring, höjning av medlemsavgifter samt komplettering av  ordningsreglerna  för hamnen. Betr. stadgeändringen så innebär den framför allt en betoning på att föreningen, förutom att den är ideell, även  är allmännyttig, vilket bl. a. innebär att den inte ska främja medlemmarnas, eller andras  ekonomiska intressen.  En allmännyttig förening är enligt skatteverket, begränsat beskattningsbar. Du kanske också tycker att klubben kan bli bättre i något avseende. Då ska du tala om det genom att skriva en motion till årsmötet. Det är helt enkelt ett förslag på en förändring/förbättring som du skickar in till klubben senast 14 dagar innan årsmötet.  Vi ses då den 23 november!

Välkommen till sista arbetsdagen för året

Nu på lördag den 19  oktober kl 9:00 samlas vi för att göra vinter i hamnen. Den som ännu inte deltagit på någon arbetsdag under året har nu sista chansen.  Det är några som har haft sin båt på vinterplats under sommaren men ännu inte röjt runt sin båt. Har du vinterplats är du skyldig att hålla att se till att den är röjd från ogräs och buskar samt städad. Passa på att göra det nu i helgen! Det kommer att serveras fika samt korv med bröd under dagen.

Arbetsdag nr 3 är avverkad

Den tredje arbetsdagen av fyra har nu avverkats. Den 21 september hade samlats  ett 30-tal medlemmar i hamnen för att med eget arbete göra en insats för klubben. Det blev också mycket utfört. Reparation av skador på bryggor och byggnader, förbättrad markering av vinterplatser, röjning av sly, gräsklippning, ny belysning i vaktstugan, upptagning av jollar och jollebrygga med mera. Vädret var gynnsamt. Återstår en del röjning dock. Några som har vinterplatser har en del röjning kvar att göra, så ta med lite verktyg, kanske en lie,  nästa gång du besöker din vinterplats.  Nästa arbetsdag den 19 oktober kommer hamnen att stängas för vintern. Välkomna då!