Arbetsdag nr 3 är avverkad

Den tredje arbetsdagen av fyra har nu avverkats. Den 21 september hade samlats  ett 30-tal medlemmar i hamnen för att med eget arbete göra en insats för klubben. Det blev också mycket utfört. Reparation av skador på bryggor och byggnader, förbättrad markering av vinterplatser, röjning av sly, gräsklippning, ny belysning i vaktstugan, upptagning av jollar och jollebrygga med mera. Vädret var gynnsamt. Återstår en del röjning dock. Några som har vinterplatser har en del röjning kvar att göra, så ta med lite verktyg, kanske en lie,  nästa gång du besöker din vinterplats.  Nästa arbetsdag den 19 oktober kommer hamnen att stängas för vintern. Välkomna då!