Vårnyheter Hille BK

Utvalda

Våren är här och en ny båtsäsong stundar och snart är det fullt med aktiviteter i hamnen. Årets första arbetsdag är nu på lördag den 24 april. Om du tänker komma anmäl dig via bas så vi vet hur många vi blir. Det som ska fixas är målning, städning samt en del jobb med bryggorna.

Tyvärr har alla bryggor tagit mycket stryk under vintern och är inte i brukbart skick. 

Inga båtar får läggas till vid flytbryggorna innan de reparerats och förankrats. 

Om du behöver lägga till kan det göras vid kajen och vi återkommer när bryggorna kan användas igen. Kättingar, bryggdelar samt förankringar är beställda. Troligen kommer hamnkommitén behöva hjälp närmaste veckorna med bryggorna.

Sjösättning med kranbil måste skjutas fram en vecka och nytt datum är 14 maj 

Lars Blomberg, ordförande