Sjökort

.

Sjökort

Fritidskort Hillevik som visas nedan har tidigare funnits till försäljning i Hille Båtklubb men nu finns inga exemplar kvar och inga nya är planerade.

Medlem som behöver fritidskort över Hilleviksfjärden hänvisas till Gävle Turistbyrå.

Där finns ett av Hydrographicas specialsjökort för sjösporten, tryckt 2012.

Det omfattar bland annat Hilleviksfjärden och Trödjefjärden.

”Skutleden” som prickas av Hille Båtklubb finns dock inte med.

Kontakta klubben för mer info om dess utprickning.


hillevik_fram_36dpi_komp3