Sjökort

.

På ett uppdrag av HBK´s styrelse har medlemmar från farledskommittén arbetat fram ett nytt lokalt sjökort som sträcker sig från Iggön i norr till Eskön i söder.

Fritidskort Hillevik har funnits till försäljning i Hille Båtklubb men nu finns endast några få exemplar kvar.

Med tillstånd från Sjöfartsverket har vi under ett antal år haft möjlighet att tillhandahålla detta sjökort.

Obs: Den nyligen prickade leden Skutleden, finns inte på kortet.


hillevik_fram_36dpi_komp3