Årets andra arbetsdag genomförd

Den 24 maj var det dags för årets andra städ- och arbetsdag och det blev mycket gjort på  den här dagen också. Hela 34 medlemmar, varvid 28 st båtplatsinnehavare, var närvarande. Dagen innan blev en ny och något större VV-beredare inkopplad i duschrummet..

Det röjdes och klipptes gräs, och brandposterna blev placerade ut vid bryggorna. Målningen av grillhuset påbörjades. Det behöver dock målas en omgång till. Gäller särskilt de detaljer som ska vara vita.  Det får bli nästa städdag. Det har varit en del diskussioner gällande färgvalet. En del medlemmar ansåg att grillhuset inte skulle målas rött, utan vara som det varit. Andra tyckte det skulle vara snyggt att ha samma färg som klubbstugan.

På bryggorna har formplywooden, som hittills tjänstgjort som slitskydd, bytts ut mot s.k. durkplåt i aluminium.  Plåt ska hålla bättre.

Tyvärr har det sedan hänt en del med de nya landgångarnas infästning. På grund av kraftig vind och lågt vattenstånd så har de nyligen monterade, bredare landgångarna, pressats mot bryggornas kantreglar, varvid det uppstått en brytning i landgångarnas infästning i kajen. Bara A-bryggans landgång har klarat sig.

Flera av de beslag som skruvats in i landgångarna för fästet i kajen, har därför pressats ut i sin övre del. Det var fransk träskruv som skulle hålla beslaget på plats, men ändträt har inte klarat av påfrestningen. Skruven har dragits ut.


Beslaget bör förstärkas och förankras även på landgångarnas sidor.

I den del av landgången som vilar på bryggan finns en rulle som gör att bryggan kan röra sig i längd- och sidled utan att nämnvärt påverka infästningen i kajkanten. Rullen vilar på den aluminiumplåt som är fäst på bryggan. Hamnkommittén har nu observerat att plåtarna blivit felmonterade. Plåten ska vridas 90 grader så att den täcker hela bryggans bredd. Den släta sidan bör också vara vänd uppåt. Då glider rullen lättare i sidled.

De delar av landgången som tangerar bryggans reglar bör kapas bort. Vid lågvatten kan då landgången röra sig lite mer utåt.

Många av vinterplatserna har innehavarna röjt och klippt gräset på, men det återstår ett antal som behöver åtgärdas.