Ungdomsverksamhet

Hille Båtklubb har en ungdomskommitté.

När tillräckligt intresse finns så anordnar den seglingskurser för ungdomar under några kvällar på sommaren.

Ledare är då kommitténs medlemmar.

Klubbens egna jollar samt inlånade sådana används.

Medlemmar ställer upp med följebåt under seglingarna.

Planerade aktiviteter:

Intresset för att deltaga i seglingarna för ungdom har tyvärr de senaste åren varit lågt och därför har även ungdomskommitténs verksamhet varit vilande.

Det är vår förhoppning att ungdomens intresse för segling skall komma tillbaka snart.

Klubbens jollar kommer i alla fall att finnas  fortsatt tillgängliga för de medlemmar som vill segla jolle.

Har du frågor?

Kontakta någon i styrelsen.

Se namn och telefonnummer under ”Kontakt”!