Kontakt

Hille Båtklubb

Skuthamnsvägen 6
80596 Gävle
Tel. 076-832 97 90
Mail:  info@hillebk.se

Styrelse och funktionärer 2023

Ordförande Lars Blomberg 070 643 51 53
Vice ordförande Lars Olsson 070 343 52 16
Kassör Eva Gerdin 070 355 75 24
Sekreterare Åke Lorestig 070 589 14 19
Ledamot Johan Löthman 076 138 86 26
Styrelsesuppleanter Göran Rune 070 649 58 49
Vice sekr, båtvaktansv. Anna-Maria Gabrielsson 070 593 28 81
Revisorer Andreas Nordell 070 795 12 42
  Thomas Johansson 070 724 00 04
Revisorssuppleant Göran Öijer 070 372 12 90
Lediga båtplatser sommar och vinter
Åke Lorestig 070 589 14 19
Aktivitetskommitté Medlem med nr 72, 73, 74, 76)
Lyskvällsgrupp Styrelsen + frivilliga
Farledskommitté Lars Nordin, sammankallande 070 302 64 96
(Utprickning m.m.) Nick Blackmon 070 776 44 19
Tomas Thavelin 070 366 44 36
Tobias Paulin 070 710 68 66
Åke Lorestig 070 589 14 19
Johan Löthman 076 138 86 26
  Lasse Hellsten 070 547 73 23
Hamnkommitté Lars Olsson, sammankallande 070 343 52 16
(Bryggförankring m.m. Håkan Runesson 070 311 65 62
Tomas Hansson 070 326 18 15
Jens Thavelin 070 320 65 55
Andreas Forsling 070 084 82 56
Stig Zettlin 070 249 64 77
(torr- o sjösättning) Styrelsen
Miljöansvarig Åke Lorestig 070 589 14 19
Stugvärdar Stefan Jakobsson 070 258 22 50
Christian Lagerby 070 657 11 77
Försäkringsombud Åke Lorestig 070 589 14 19
Nyckelansvariga Eva Gerdin 070 355 75 24
Åke Lorestig 070 589 14 19
Webb-redaktör Erik Gerdin 073 077 51 83
Valberedning Båtplats 37, 42, 43, 44, 45 Båtplats 37 sammankallande

Lämna ett svar