Historik

Hille BK historia

Hille båtklubb har sitt säte i det gamla brukssamhället Hillevik, cirka 2 mil norr om Gävle och har medlemmar från hela Gävleområdet.
Vår position är:  N 60°48.35    O 17°14.90

Gävle är en gammal hamnstad belägen vid södra Bottenhavet, ca 200 km norr om Stockholm.
Den gamla skuthamnen i Hillevik har varit i bruk sedan 1600-talets mitt. Hamnen var viktig för järnframställningen i det gamla bruket. Malmen transporterades med skutor till järnbruket.
Se bildgalleriet-bilder från förr.
Hamnen fick dock förfalla sedan bruket lagts ner i början av 1900-talet och blev istället en plats där fritidsbåtägare förtöjde sina båtar.

I slutet av 1970-talet önskade en av markägarna i hamnen, Korsnäs AB att den ”vilda” förtöjningen av fritidsbåtar i Hilleviksfjärdens inre del skulle bli mer ordnad och bidrog därmed till bildandet av Hille Båtklubb, den 30 augusti 1979.  År 2004 fyllde Hille Båtklubb 25 år. Det firades med en välbesökt fest nere i hamnen. Bilder från festen finns att beskåda i bildgalleriet.

Genom ideellt arbete muddrade klubben inseglingsrännan, rustade kajen, byggde vågbrytare och en sjösättningsramp. Klubben, som är en ideell förening, förvaltar hamnen åt Gävle kommun, men äger själv bryggor, klubbhus mm inom området. Förvaltningen regleras i ett arrendeavtal.
I hamnen finns även kulturhistoriskt värdefulla lämningar från järnbrukets blomstringstid, bl. a. två gamla spannmålsmagasin, ett ”labbi” och ruiner efter en masugn. ”Labbi” är benämningen på en byggnad där arbetarna sov och åt. Genom kommunens försorg har ”Labbit” restaurerats under sommaren 2003. Klubbens avsikt har varit att inreda ”Labbit” med dusch och toaletter när ekonomin så tillät men planerna fick omprövas av olika själ. Istället beslutade klubben att uppföra en ny byggnad med toaletter och kontor. En av toaletterna är handikappanpassad och har dusch.

Inseglingen till hamnen från Trödjefjärden och över Hilleviksfjärden kan erbjuda besvärligheter då botten är stenig. Det är viktigt att noga följa utprickningen. Farlederna prickas genom båtklubbens försorg.

Under 1990-talets början genomfördes en muddring av grunda partier i lederna så att de nu håller ett minsta djup på knappt 2 meter vid normalvattenstånd.
Insegling N Skommarhällans fyr över Trödjefjärden till prickad led Ö Långmaren eller S Skommarhällan i VSV riktning till prickad led över Hilleviksfjärden.
Lederna finns f.ö. inritade på klubbens eget Fritidskort, utgivet 2002, samt på ett nyare sjökort som utkom 2013  som ett resultat av projektet Leader Gästrikebygden. Kortet kan köpas på Turistbyrån i Gävle.  Under 2014 har klubben även prickat den gamla skutleden  in till Hillevik med 10 st nya prickar. Den håller nu ett djup på 2,2 meter vid normalvattenstånd.

I hamnen finns idag ca 150 båtplatser fördelade på 4 st bryggor, kaj och förtöjning mot land. Klubben har i dagsläget ca 200 medlemmar. Familjemedlemskap tillämpas vilket innebär att totalt omkring 600 personer har en av sina fritidsaktiviteter i området.
Klubben är ansluten till Gävleborgs Båtförbund och har som huvudändamål att tillhandahålla medlemmarna en båtplats och att stödja varandra som båtägare. Rätt till båtplats för motorbåt eller segelbåt,  får man genom att till klubben betala sin andel av brygga, bommar och anläggningen i övrigt. För nyblivna medlemmar finns möjlighet till att hyra båtplats.

Klubben har en vaktstuga i hamnen. Hänvisning till hamnfogde och styrelse finns anslagen i hamnen. Särskilda gästplatser finns att tillgå mot avgift och möjligt att förtöja vid kaj för kortare besökj. I hamnen finns dricksvatten och handikappanpassad toalett med dusch samt sopmajor. Ca 5 km till Hamburgeri/Pizzeria i Björke och ca 3,5 km till Pizzeria i Trödje.

Ca 1 km V om hamnen ligger Hilleviksbadet. Ett bräckvattenbad med bryggor och sandstrand.

Klubbens gemensamma aktiviteter varierar starkt mellan olika säsonger. Utöver gemensamma sjösättnings- och upptagningsdagar, som naturligt blir en aktivitetsdag inom klubben, träffas man för städdagar och klubben bjuder på korvgrillning och mackor.
Underhållet av hamnen och dess anläggningar kräver av medlemmarna att de ställer upp på städ- och arbetsdagar. Sedan några år tillbaka anordnas årligen 4 st sådana. Medlemmar med båtplats har då arbetsplikt som gäller minst en av de fyra dagarna.  En inglasad grillstuga finns även inom området.

Det finns även sedan 2013, en mastkran, i vilken det går att klättra upp och åtgärda fel samt att masta av och på.  Djupet in till mastkranen är dock än så länge begränsat. Ca 1,6 m vid normalvattenstånd. Förhoppningsvis ska det kunna ökas i framtiden.

Tömningsanläggningen för septiktank i båt finns på en flytbrygga vid inloppet till Trödje båtklubbs hamn och nyttjas även av Hille båtklubb. Inseglingsdjupet är knappt 1,5 m vid normalvattenstånd men kommer att muddras till drygt 2 m,

Klubben förfogar även över ett antal segeljollar som är disponibla för våra medlemmar.  De används även under de seglingskurser för ungdomar som anordnas av ungdomskommittén när tillräckligt antal intresserade ungdomar anmäler sig..

I klubbens närområde finns många platser att besöka. Till exempel:

  • Eskösundet med gästhamn (via enslinje från Skommarhällan). Här finns även en SXK-boj.  (Skommarhällan är fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1/4-31/7).
  • Enmaren, naturhamn med mulltoa och förtöjningsringar samt akterbojar.
  • Värö brygga i Trödjefjärden. Användes när den naturliga vägen till och från Gävle var till havs med båt. Idag finns här ett antal bojar för förtöjning mot land, mulltoa och bilväg.
  • Trödjefjärden, som tidigare ofta fick erbjuda skydd för fartyg och inte minst timmersläp vid hårt väder på havet. 3 st bojar märkta SXK,  för medlemmar i Kryssarklubben.
  • Hålön med sina grottor och Hålöklubb med härliga klippor för bad
  • Gållsgrund nås via enslinjer S ön. Där finns bryggor och bojar för förtöjning samt mulltoa samt en SXK boj.
  • Iggöns bondhamn och brygga via enslinjer S ön. En boj märkt SXK, för medlemmmar i Kryssarklubben.
  • Samt många andra småöar och skär