Välkommen till årets sista arbetsdag i hamnen, Lördagen den 13/10

Hej alla, hoppas att solen värmer och ni har det trevligt.

Nu på lördag den 13 oktober kommer hamnen att förberedas för att klara av vinterns prövningar

Hamnkommittén håller i arbetena med bryggor och landgångar. Bryggornas kättingar skall slackas ca 0,5m så att de klarar högt vattenstånd och isbildning.

Farledskommittén ser till att prickarna tas upp ur sjön.

Har du ännu inte deltagit i någon arbetsdag i år så är det alltså sista chansen.

 

Styrelsen.