Båtförsäkring

Enligt Hille Båtklubbs hamnregler så måste alla båtar i hamnen som tillhör medlem,  vara försäkrade.

Exempelvis Svenska Sjö som ägs av medlemmarna via Svenska Båtunionen (SBU), som vi tillhör.

Läs mer på:  www.svenskasjo.se

och

Nyheter från Svenska Sjö 2015