Båtbottenmålning

BÅTBOTTENMÅLNING
Båtbottenfärg
Med båtbottenfärg avses färger hindrar att växter och djur sätter sig fast på båtbottnen och hämmar farten. Kallas även antifoulingprodukter.
Antifoulingprodukter, som förhindrar påväxten på kemisk och biologisk väg, måste godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas och användas.
De innehåller då s.k. biocider, som är ämnen som kan döda levande organismer.
Färger som förhindrar påväxten på fysikalisk väg, till exempel genom en ytstruktur som gör att påväxten inte får fäste, behöver inget godkännande.

Men liksom vanliga målarfärger, så kan även dessa produkter innehålla ämnen som kan vara miljö-och hälsoskadliga.

Det är tillverkarens ansvar att informera om och märka produkterna så att den som hanterar dem kan göra det på ett säkert sätt.

Godkända båtbottenfärger
Båtbottenfärger som innehåller biocider är inte godkända att använda på båtar med
användningsområde norr om Örskär i Östersjön och i insjöar.
När du köper båtbottenfärg så kontrollera att den får användas i insjöar.
Då är du säker på att du får en färg tillåten längs vår kuststräcka, ända ner till Örskär i
Öregrundsgrepen.

BÅTBOTTENTVÄTT
Ett utmärkt alternativ till att måla båtbotten med en antifoulingfärg, är att istället borsttvätta båtens undersida någon eller några gånger under säsongen.
Kostnaden är i stort sett densamma men du slipper köpa färg och göra det kladdiga jobbet.

Hille Båtklubb brukar organisera båtbottentvätt i hamnen.
En entreprenör med utrustning för båtbottentvätt kommer då ner till hamnen på utsatta tider. Innan du börjar tvätta med borstar bör du således först ta bort all gammal bottenfärg, renslipa ordentligt och måla bottnen (några gånger) med en färg som ger en riktigt hård yta, t.ex. en epoxybaserad färg.