Utprickning

Utprickning i Hilleviks- och Trödjefjärden

Utprickning enligt nedanstående förteckning ombesörjs årligen av klubbens farledskommitté.

Kommittén är även ansvarig för underhåll och tillverkning av nya prickar. Kontakta farledskommittén om du hittar grund eller felaktigheter i utprickningen. Prickar kan ju även flytta på sig av olika skäl. Det finns tyvärr båtägare som till och med förtöjer vid prick när de skall fiska.

Utprickning: Uppdaterad 2022-10-03