Välkommen till sista arbetsdagen för året

Nu på lördag den 19  oktober kl 9:00 samlas vi för att göra vinter i hamnen. Den som ännu inte deltagit på någon arbetsdag under året har nu sista chansen.  Det är några som har haft sin båt på vinterplats under sommaren men ännu inte röjt runt sin båt. Har du vinterplats är du skyldig att hålla att se till att den är röjd från ogräs och buskar samt städad. Passa på att göra det nu i helgen! Det kommer att serveras fika samt korv med bröd under dagen.