Hamnen nu förberedd för vintern

I lördags den 19 okt fullgjordes stängningen av hamnen. Det var samtidigt den sista arbetsdagen för året, den fjärde. Det pågår dock verksamhet i hamnen fortfarande. En del båtar är fortfarande inte täckta och klubbstugan används för möten m.m. Det finns även mindre båtar kvar för fiske och annat. Det blir isen som bestämmer när de tas upp.

Uppslutningen var god vilket gjorde att allt blev klart tidigare än beräknat.  Ett trettiotal medlemmar deltog. Under vintern kan ni passa på att läsa Gästriklands Båtförbunds hemsida. Det finns en hel del matnyttigt att läsa där.            Gästriklands Båtförbund

Ta även chansen att vara med på vårt årsmöte som äger rum den 23 november på Hille IP. Det kommer bli en del att ta ställning till,  bl.a. stadgeändring, höjning av medlemsavgifter samt komplettering av  ordningsreglerna  för hamnen. Betr. stadgeändringen så innebär den framför allt en betoning på att föreningen, förutom att den är ideell, även  är allmännyttig, vilket bl. a. innebär att den inte ska främja medlemmarnas, eller andras  ekonomiska intressen.  En allmännyttig förening är enligt skatteverket, begränsat beskattningsbar. Du kanske också tycker att klubben kan bli bättre i något avseende. Då ska du tala om det genom att skriva en motion till årsmötet. Det är helt enkelt ett förslag på en förändring/förbättring som du skickar in till klubben senast 14 dagar innan årsmötet.  Vi ses då den 23 november!