Aktuellt från styrelsen

Föreningens årsmöte har nu ägt rum.  Uppslutningen var i år något bättre än den brukar vara. Det blev  ett tag lite osäkert om det skulle gå att fylla alla dom viktiga posterna i klubbens organisation,  men de goda viljorna vann till slut. Nu ser det riktigt bra ut och vi ser fram emot en riktigt fin båtsäsong 2014.  Styrelsens förslag till höjning av medlemsavgifterna och stadgeändringarna klubbades också igenom av mötet. Avgiftshöjningen innebär att vi nu kan göra lite mer och ändå kunna fondera lite pengar för framtida investeringar. Vi fick också nya hamnregler som stadfästes av mötet. De kan ni för övrigt också kan hitta här på hemsidan under rubriken ”Hille Båtklubb”.  I stadgarna står nu klart och tydligt att Hille Båtklubb är en allmännyttig, ideell förening.  ___Gävle kommun,   samhällsbyggnadsavd, har som information till alla fritidsbåthamnar i Gävle kommun, skickat ut Transportstyrelsens skrift  Mottagning av avfall från fritidsbåtar.  Från den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar.  Varje hamn skall då tillhandahålla mottagningsanordning för latrin från fritidsbåtar förutsatt att det finns behov av det i hamnen. Varje hamn ska därför undersöka behovet av mottagningsanordning. Uppgifter om hur behovet ser ut och hur hamnverksamheten löser mottagningen av toalettavfall kommer att krävas in under nästa år. Kravet kommer att ställas på de hamnar som har fritidsbåtar med toalett i form av tank, portabel toalett eller liknande. Mindre hamnar kan samarbeta om en gemensam mottagningsanordning om det inte orsakar besvär för de fritidsbåtar som ska lämna avfall. ___Gävle kommun, Kultur & Fritid hade inbjudit till informationsmöte om båtlivsprojektet tisdag den 26 nov.

Vad har hänt under sommaren 2013

 

KMP – Kustnära mötesplatser

 

Leader samverkansprojekt

 

Farleder och prickning

 

Gästriklands båtförbund Träff med båtklubbar

 

Vad händer framåt? hur går vi vidare  efter båtlivsutredning och KMP