Gästplatser i hamnen

Vi har nu 2 gästplatser att erbjuda för gäster till vår hamn. Plats nummer 60 och 82, Avgifter enligt uppsatt skylt vid klubbstugan