Svenska Sjö – Klubbnytt

Vi fortsätter med att ersätta er med upp till 4 000 kr per år för banners och annonser. 
Ni får också 100 kr för varje nytecknad båtförsäkring som era medlemmar tecknar hos oss.  

Den fulla artikeln finns under följande länk