Välkommen till årets första arbetsdag, lördag den 27 april

Välkommen till årets första arbetsdag i hamnen, på lördag den 27 april kl 9:00

Under dagen kommer vi att förbereda  inför kommande sjösättningar.

Hamnkommittén håller i arbetena med bryggor och landgångar.

Farledskommittén ser till att prickarna finns utsatta i farlederna så det går att ta sig ut på sjön.