Båtbottenmålning

Båtbottenmålning

Båtbottenfärg
Med båtbottenfärg avses färger hindrar att växter och djur sätter sig fast på båtbottnen och hämmar farten. Kallas även antifoulingprodukter.
De båtbottenfärger som tar bort påväxten på kemisk och biologisk väg måste godkännas av Kemikalieinspektionen (KemI) innan de får säljas och användas. Det behöver däremot inte de färger som tar bort påväxten på fysikalisk väg, till exempel genom en ytstruktur där inte påväxten får fäste. Men liksom vanliga målarfärger kan fysikaliskt verkande produkter innehålla ämnen som kan vara miljö- och hälsoskadliga. Det är tillverkarens ansvar att informera om och märka produkterna så att den som hanterar dem kan göra det på ett säkert sätt.

Godkända bottenfärger
Från och med 2012 finns ett antal  färger innehållande koppar som även är godkända för användning norr om Örskär.  Se hela listan på: Kemikalieinspektionens hemsida»

Båtbottentvätt

Ett utmärkt alternativ till att bottenmåla är att istället tvätta båtens undersida någon eller några gånger under säsongen. Kostnaden är i stort sett densamma men du slipper arbetet. Hille Båtklubb brukar organisera båtbottentvätt i hamnen.