Avgifter 2017

Avgifter i Hille Båtklubb för säsongen 2017
Medlemsavgifter (familjemedlemsskap)
·         En vuxen person 350 kr
·         Familjemedlemsskap 350 kr
·         Ungdom, ej familjemedlem 50     kr
Båtplatsavgifter
·         Båtplatsavgift 1

600 kr per år

(betalas av alla andelsägare och återbetalas om platsen hyrs ut)

·         Båtplatsavgift 2 300 kr per år (tillkommande avgift för andelsägare som även innehar båtplats i Lillviken)
·         Båtplatsavgift 3

300 kr per år

(trailerplats under båtsäsong/sommar)

Kö för båtplats
·         Köavgift

200 kr per år

Den som står i kön kan få hyra plats (om sådan finns tillgänglig) i avvaktan på att få egen plats

Båtplatsvärden (Deposition för att erhålla dispositionsrätt, indexreglerad ) kr
Kajplats 7600
Bryggplats, 4 m bom 8450
Bryggplats, 6m bom 11200
Bryggplats, 8 m bom 14700
Bryggplats, brygga D 14700
Hyra båtplats per säsong
·         Vid brygga med bom 1600
·         Kajplats 1100
·         Lillviken (frivillig vakt) 300
·         Vinterplats Ingen avgift
·         Vinterplats, icke medlem 300
·         Trailerplats sommar 300
(Hyresbeloppet för plats i Lillviken gäller alla
medlemmar. Andelsägare har dock förtur till plats i
Lillviken))
Vakttjänsten
·         Missad vakt 700
Nyttjande av föreningens utrustning
·         Sjösättningsrampen 50 kr per gång (ej medlem)
·         Högtrycksspruta Ingen avgift
·         Båttrailer Ingen avgift
·         Fuktmätare Tramex Ingen avgift
·         Gästande båt Frivillig avgift
Nyckel till bom och stuga, deposition 200 kr

 

Kravrutiner gällande avgifter
Varje år är det ett antal medlemmar som betalar avgifterna först efter flera påstötningar. Det
orsakar mycket onödigt arbete med kontroll, telefonsamtal och utskick av påminnelser samt
kostnader för porto.
Årsmötet 2006 har därför beslutat att följande rutiner och avgifter skall gälla.
Kravhantering
Medlemsavgift och båtplatsavgift skall som tidigare vara betald den 28 februari.
Om betalning inte gjorts inom denna tid, skickas en påminnelse om betalning av avgifterna
med 50 kr tillägg.
Har betalningen inte gjorts senast den 31 mars, skickas ytterligare en påminnelse, då med
100 kr tillägg.
Medlem som inte, inom 3 månader efter den första aviseringen från kassören, erlägger
föreskrivna avgifter, kan enligt stadgarna och efter styrelsens prövning, anses ha utträtt ur
föreningen.