Ungdomsverksamhet

Hille Båtklubb har en ungdomskommitté. När tillräckligt intresse finns så anordnar den seglingskurser för ungdomar under ett antal kvällar på sommaren. Ledare är då kommitténs medlemmar. Klubbens egna jollar samt inlånade används då. Medlemmar ställer upp med följebåt under seglingarna.

Har du frågor? Kontakta någon i ungdomskommittén. Se namn och telefonnummer under ”Kontakt”!

Här kan du läsa vad som gjorts under 2014.

Verksamhetsberättelse:  Hille Båtklubb Verksamhetsberättelse 2014

Planerad aktivitet 2015: Intresset för att deltaga i seglingarna för ungdom har det senaste året varit lågt och därför kommer ungdomskommitténs verksamhet det kommande året att vara vilande.

Det är dock vår förhoppning att intresset för segling skall komma tillbaka snart.

Klubbens jollar kommer i alla fall att finnas  fortsatt tillgängliga för de medlemmar som vill segla jolle.