Arkiv för maj, 2014

Ny insegling till Hillevik

Med utgångspunkt från det nya specialsjökort som tagits fram som ett delprojekt i Samverkansprojekt Kustutveckling, så har farledskommittén, under ledning av Lars Nordin, nu prickat en ny led som leder in till vår hamn. Den följer i stort sett den gamla skutleden och

Läs mer…