Hille Båtklubbs jolleseglingar för barn och ungdomar

Klubbens ungdomsseglingar är nu avslutade Sammanlagt 8 st sammankomster har det varit. Vi ser nu fram emot nästa år. Vi hoppas vi kunna fortsätta med seglingarna. //Hille Båtklubbs Ungdomskommitté