Currently browsing: Bilder

Välkommen till årets sista arbetsdag i hamnen, Lördagen den 13/10

Hej alla, hoppas att solen värmer och ni har det trevligt. Nu på lördag den 13 oktober kommer hamnen att förberedas för att klara av vinterns prövningar Hamnkommittén håller i arbetena med bryggor och landgångar. Bryggornas kättingar skall slackas ca

Läs mer…

Torrsättningsdags

Då var det den tiden på året igen. På lördag den 29 september 2018 kommer kranbilen till Hillevik för att ta upp båtar som inte kan tas upp via rampen. Behöver du kran för att ta upp din båt? Boka

Läs mer…

Välkomna till arbetsdag nr 3 på lördag den 15 sept.

Då var det dags för årets näst sista städdag nu på lördag. Det är som vanligt, städning, röjning av sly, gräsklippning m.m. som finns att göra. Föreningen bjuder på smörgås med dryck och kaffe samt varm korv med bröd. Styrelsen

Lyskväll i Hillevik

Lyskvällen i Hillevik blev i år något mindre än den brukar vara. Anna hade även i år, med hjälp av familj och trogna medlemmar, lyckats ordna en trevlig lyskvällsfest. Det blev en gemytlig samvaro. Vädret var bra även om det

Läs mer…

”Info om havsbaserad vindkraftpark.

HBK har fått information om planerna på ett stort havsbaserat vindkraftprojekt som om det blir verklighet, kommer att beröra vårt närliggande kustområde. Det är många boende  i det område som är närmast den tänkta vindkraftparken som är oroliga för konsekvenserna

Läs mer…

Arbetsdag 1, Den 21 April

Välkommen till årets första arbetsdag den 21 april. Kl 9 – 15 Hamnen förbereds inför sommar-säsongen. Landgångar läggs ut. Bryggor förankras. Kajplatser förbereds, m.m.

Arbetsdag 16 September 2017

Välkomna alla medlemmar till arbetsdag nr 3 den 16 September  2017 ! Samling vid klubbstugan kl 9:00 Finns uppgifter att göra så håller vi på till kl 15.

Arbetsdag 20 Maj 2017

Välkomna alla medlemmar till arbetsdag nr 2 den 20 maj  2017 ! Samling vid klubbstugan kl 9:00 Finns uppgifter att göra så håller vi på till kl 15.  

Vaktgång 2017

Vaktlistan för 2017 finns nu tillgänglig under ”Medlemssidor – Vaktlista 2017”