Vad är på gång för båtfolket i Gävle?

Tisdagen 12 mars hade Kultur & Fritid och Gästriklands Båtförbund bjudit in båtklubbarna till ett samverkanmöte angående båtlivsfrågor i kommunen och regionen. Ett drygt 20-tal representanter för båtklubbar hade kommit och även Hille Båtklubb fanns representerat. För cirka 5 år sedan tog Gävle kommun i samråd med båtklubbarna fram en Båtlivsplan. Nu har många åtgärder som fanns med i Båtlivsplanen förverkligats eller åtminstone påbörjats och det är dags att titta framåt igen.

På mötet presenterades

 • Information från Gävle kommun om allt som redan gjorts och vad som är på gång
 • Information om Leader samverkansprojekt
 • Gästriklands Båtförbund om båtlivet i Gästrikland
 • Diskussion om läget idag och i framtiden

 Mycket har hänt och mer är på gång. Här följer en lista. Du som besöker de områden som nämns, får gärna maila dina synpunkter och intryck till Hille BK :

 • Trödje. Handikappade ska kunna komma ner i båt.
 • Huslieharen. Ny allmän brygga där utsidan är tillgänglig för alla och  12 st gästhamnplatser på insidan.
 • Limön. Vindskydd och grillplats. Badbrygga på Kalkudden. Ny väntkur för Limöbåten.
 • Lövgrund. Helt ny stenkista. Toaletter (mulltoa). Vedeldad bastu. Grillplatser till våren.
 • Gållsgrund. 24 m lång brygga med badstege. Fler bojar kommer att läggas ut. (Bojarna måste tas in till vintern). Befintlig mulltoa är felbyggd. Ska byggas om och utökas till två till sommaren.
 • Hålön och Enmarn. Två toaletter typ mulltoa, ska byggas med LOVA-bidrag.  
 • Fliskär och Axmar Brygga. Sugtömningsutrustning för fritidsbåtar har byggts. 
 • Vitgrund. Mulltoa behövs angeläget men inget får byggas på ön. Förhoppning finns om att dispens kan beviljas.   
 • Sjömätningsprojektet fortsätter. Till våren, förhoppningsvis maj månad, utkommer nytt fritidskort över området mellan Utvalnäs och Iggön. Alla korten kan köpas på Turistbyrån i Gävle. Ska även produceras i BSB-format för att kunna visas på din PC.
 • 7 st nya naturhamnar har lokaliserats och ska förses med toaletter, bryggor  och bojar. 4 st blir klara innan semestern och 3 st till hösten.
 • Gästhamn Gävle. En gästhamn vid Nyhamn och som inbjuder till besök i Gävle står på önskelistan och realiseras förhoppningsvis inom de närmste åren.
 • Gästhamn Furuvik. I anslutning till Furuviks Brygga finns planer på gästhamn. Projektet har försenats 10 år p.g.a. överklaganden men ska förhoppninsvis kunna realiseras inom ett par år. En tillfällig brygga finns idag nedanför restaurangen.
 • Norrlandsleden håller på att realiseras. Den ska undelätta för båtfolk att ta sig från Öregrund och norrut. Det är en schematiskt inritad farled Öregrund-Haparanda, med tydliga undervägenhänvisningar till bl. a. lämpliga hamnar att ta skydd i vid överfallsväder.

Nya möten kommer att anordnas för att diskutera bl.a. samverkan, marknadsföring, drift och underhåll. Det som har åstadkommits måste också skötas och underhållas. Hur kan det lämpligen ordnas?    Kommunernas skatteintäkter sjunker medan efterfrågan på service stiger.