Ändrat datum för årsmötet 2016

Årsmötet som enligt verksamhetsplanen ska äga rum den 20/11 är flyttat till söndagen den 27 november kl 15. 
Mötet äger rum i lokalen på Hille Idrottsplats. Anledningen är att en av nyckelpersonerna har blivit dubbelt uppbokad.
Alla medlemmar får under nästa vecka en särskild kallelse till årsmötet med allmänna posten.

 

/Styrelsen Hille BK