Aktivt i hamnen

Det händer stora saker i hamnen nu. På arbetsdag nr 1, i lördags, blev i vanlig ordning bryggor förankrade, tre-kanter och landgångar utlagda.

Jollebrygga och jolle sjösattes, vatten kopplades på och fällbara bryggorna halades ner. Sommarmöbler m.m. togs ut.

Dock togs landgångarna sedan upp igen, för att inte hindra det stora förstärkningsjobb som startade dagen efter och fortfarande pågår.

Balkar och kraftiga armeringsjärn läggs ner i diken med grus i anslutning till kajen och bryggorna. I armeringsjärnen  fästs kraftiga öglor i vilka bryggorna sedan förankras.

Bryggorna blir säkert förankrade i land och kättingarna är lätta att kontrollera.

På köpet blir även delar av kajen förstärkt genom att kraftiga plankor dras fast mot stående kajvirket.

Bilden visar ett av dikena med en stång av stål färdig att läggas ner och dras in i ett hål i den kraftiga balken i vilken den sedan förankras ordentligt.

Ett riktigt magnifikt superjobb är det som arbetslaget genomför!

De har själva dessutom till stor del kommit på själva hur jobbet ska göras.

Det var också helt nödvändigt. Vi har haft rätt nyligen haft ett par incidenter med kättingar som gått av.

Nu ser vi fram emot en riktigt bra sommar!

Nästa arbetsdag är lördag den 20 maj.