Arbetsdag 1, Den 21 April

Välkommen till årets första arbetsdag den 21 april. Kl 9 – 15

Hamnen förbereds inför sommar-säsongen.
Landgångar läggs ut.
Bryggor förankras.
Kajplatser förbereds, m.m.