Välkomna till arbetsdag nr 3 på lördag den 15 sept.

Då var det dags för årets näst sista städdag nu på lördag.

Det är som vanligt, städning, röjning av sly, gräsklippning m.m. som
finns att göra.

Föreningen bjuder på smörgås med dryck och kaffe samt varm korv med bröd.

Styrelsen