Årets första arbetsdag är nu genomförd

Den 26 april genomfördes årets första arbetsdag. Hamnkommittén hade planerat dagens aktiviteter. Det kan konstateras att mycket blev utfört. Bl. a. har nya landgångar tillverkats och lagts ut på bryggorna A- , B- och C. Återstår bl.a. att montera räcken på dem. Ett antal flytkroppar och förankringskedjor har också bytts.  Bl. a. på flytande läskyddet.  Thommie Persson, som i egenskap av ny hamnfogde, hade påbörjat planeringen, kunde tråkigt nog, inte fullfölja den av hälsoskäl.  Ersattes därför inför arbetsdagen av en trio, Mattias Andersson, Bengt Andersson och Lars Eriksson.  Mattias fortsätter t.v. som t.f. hamnfogde.

Farledskommittén genomförde sedvanlig utprickning. Återstår att pricka den nya leden ”skutleden”.

Ungdomskommittén har också påbörjat sitt arbete med att få jollar, bryggor och övrig utrustning i bruksskick inför kommande ungdomsseglingar. Uppslutningen på arbetsdagen var mycket god. Drygt 30-talet båtplatsinnehavare hade ställt upp och några hade, glädjande nog, även tagit med sig delar av sin familj.

Nästa arbetsdag den 24 maj är det mer upplagt för städning och röjning. Då är båtarna sjösatta och planen fri.

Du har väl anmält sjösättning på lördag den 10 maj? Om du behöver kranhjälp.